Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

De assistente weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten.

Wij vragen u om voor vragen of het inplannen van een afspraak niet naar de praktijk te komen, maar te bellen met de assistente. Aan de balie kunnen we u niet te woord staan i.v.m. uw privacy.

Spreekuur assistente

Met de assistentes kunt u telefonisch een afspraak maken voor:

 • sommige bloed- en urineonderzoeken
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • diabetes controles
 • hoge bloeddruk controles
 • aanstippen van wratten met stikstof (voor meer info zie www.thuisarts.nl)

Diagnostiek en behandeling in de praktijk

Soms is verdere diagnostiek of behandeling nodig. In onze praktijk is o.a. het volgende mogelijk:

 • ECG (“hartfilmpje”)
 • audiometrie (gehoorsonderzoek)
 • longfunctieonderzoek
 • tapen en wondbehandeling

Triage

Wanneer u de huisartsenpraktijk belt, krijgt u de assistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage. Met behulp van triage krijgen wij een juist beeld van de situatie van u als patiënt en kunnen wij op grond daarvan goede en verantwoorde zorg geven.

De assistente verheldert de hulpvraag om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Wanneer moet u als patiënt geholpen worden: direct, vandaag, morgen, later in de week?
 • Hoe kan dat het beste gebeuren: (spoed)visite, (spoed)consult, advies, onderzoek, (herhaal)recept?
 • Door wie moet de zorg worden gegeven: ambulance, huisarts, praktijkondersteuner, assistente?

Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden:

 • De assistente geeft u zelf een advies
 • Zij overlegt met de huisarts en vraagt u later op de dag terug te bellen voor het antwoord
 • Zij vraagt de huisarts of praktijkondersteuner u terug te bellen
 • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente
 • Zij maakt in overleg met de huisarts een afspraak voor een (spoed)visite
 • Zij belt in overleg met de huisarts de ambulance

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage vindt plaats op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten. Daarnaast hebben zij evenals de huisarts geheimhoudingsplicht. Uiteraard wordt triage altijd in samenspraak met de huisarts toegepast.