Uw dossier inzien

Via Uw Zorg Online

Online inzage in het medisch dossier kan u helpen om zelf meer invloed te krijgen op uw gezondheid en leefstijl.

Inloggen (praktijk Dunk & Thys)

Inloggen (praktijk Van de Heuvel-Smits & Raes)

Meer informatie over Uw Zorg Online

Advies: u bent niet verplicht medische gegevens te delen, dus ook niet met uw werkgever.